E-DEVLET
E-BEYANNAME
E-VERGİ DAİRESİ
E-BİLDİRGE
E-MEVZUAT
E-GENELGE
E-ARŞİV
E-DEVLET SİTESİ
E-BORDRO
E-ÖZELGE
TİCARET SİCİL GAZETESİ
 
 DİĞER BİLGİLER
KASKO DEĞER LİSTESİ
GÜNCEL KDV ORANLARI
TCMB DÖVİZ KURLARI
VERGİ DAİRELERİ
VERGİ TAKVİMİ
VERGİ NUMARASI
PTT POSTA TAKİBİ
TC KİMLİK NO

Google
 


Muhasebe ve Müşavirlik Hizmetleri
Tekdüzen muhasebe sistemine ve diğer mevzuatlara uygun şekilde yasal defterlerin tutulması
Mali tabloların hazırlanması ve yönetime sunulması
Personel ve bordro hizmetleri
Firma bünyesinde muhasebe sisteminin kurulması
Muhasebe uygulamaları konusunda müşavirlik
 
Şirket Kuruluşları ve Diğer İşlemler
Şirket kuruluş işlemleri
Şirkete bağlı Şube, Depo, İrtibat bürosu,Teşhir, Fabrika vb. ek birimlerin açılışı
Şirket nevi değişiklik işlemleri (Ltd.Şti.’den Anonim Şirkete veya tersi dönüşüm)
Şirket Birleşme işlemleri
Adres Nakli
Hisse Devri
Şirket müdürü (imza yetkilisi) atanması
Sermaye Artırımı Raporu düzenleme
Anonim şirket Mali, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul işlemleri
Tasfiye işlemleri
 
Vergi Danışmanlığı
Yararlanılması mümkün görülen vergi avantajlarının ve risklerinin tanımlanması, vergi planlamasının yapılması
Olası bir vergi incelemesinde ortaya çıkabilecek vergi risklerinin incelenmesi, belirlenmesi, raporlanması
Uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak değerlendirmeler
Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma
Vergi mevzuatı müşavirliği
 
Kurumsal Yönetim Danışmanlığı
Organizasyon yapısının oluşturulması, analizi ve tadili
Personel norm kadro çalışması
Onay ve yetki hiyerarşisinin belirlenmesi
Oluşabilecek risklerin (Müşteri,Yönetim,Operasyon vb…) araştırma, analiz ve raporlanması
İç kontrol sistemlerinin kurulması
Yönetim Kuruluna doğrudan danışmanlık yapmak ve Yönetim Kurulunun ihtiyaçları doğrultusunda rapor hazırlanması veya olan raporlama sisteminin geliştirilmesi
Aile şirketlerinin kurumsallaşması sürecinde danışmanlık verilmesi
 
Denetim Hizmetleri
İç denetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, kontrolü
Operasyonel süreç denetimi
Mali süreç denetimi
Suiistimal denetimi
 
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı
İş ve sosyal güvenlik, çalışma hayatı, işçi-işveren ilişkileri ile ilgili mevzuat konularında müşavirlik
Mevzuat değişikliklerinde İnsan Kaynakları biriminin bilgilendirilmesi
İş ve sosyal güvenlikle ilgili davalarda şirket avukatlarına yardımcı olunması, konuya ilişkin görüşlerin bildirilmesi
İşçi - işveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunmak, iş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları bildirmek
Asgari işçilik uygulamaları danışmanlığı
 
Kapsamlı Dış Kaynak (Outsourcing) Hizmetleri
Bordrolama
Cari hesap mutabakatları
Banka kayıtlarının girilmesi
Ay içi evrak ve diğer hareket girişleri
Verimlilik ve karlılık artışı için maliyet sisteminin kurulması
Bütçe ve mali analiz çalışmaları
Şirket muhasebe ve finans departmanının analizinin yapılması ve eğitimler verilmesi

Nisam Account Mali Müşavirlik Hizmetleri Mali Müşavir Hüseyin Akıllı